Monthly Archives: January 2024

ยื่นภาษีออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปใครๆก็ทำได้เพียงใช้โทรศัพท์มือถือ

ยื่นภาษีออนไลน์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆแค่เพียงใช้ระบบ คาสิโน ออนไลน์เท่านั้นยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2566 ที่ต้องมายื่นในปี 2567 นี้ส่งเอกสารยื่นได้ถึง 30 มีนาคม 2567 และยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดาสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2567 โดยกรมสรรพากรจะกำหนดให้คนไทยทุกคนนั้นที่มีเงินเดือนประจำจะต้องยื่น ภาษีโดยจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 120,000 บาทต่อปีหรือมีรายได้อื่นๆ 60,000 บาทต่อปีมีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แนะนำการ ยื่นภาษีออนไลน์ แค่คลิกลิ้งค์ของเราดังต่อไปนี้กันได้เลย  

สล็อตเว็บตรง โดยช่องทางการยื่นภาษีนั้นก็สามารถ ยื่นภาษีออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://.rd.go.th โดยรายได้ที่เกินในปี 2566 นั้นเรา ได้รวบรวมข้อมูลว่ามีรายได้เท่าไหร่บ้างจึงจะเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ดังนี้

150,000-300,000 บาท จะเสียภาษี 5% 

300,001-500,000 บาท จะเสียภาษี 10%

500,001-750,000 บาท จะเสียภาษี 15% 

750,001-1,000,000 บาท จะเสียภาษี 20% 

1,000,001-2,000,000 บาท จะเสียภาษี 25% 

2,000,001-5,000,000 บาท จะเสียภาษี 30% 

5,000,001 ขึ้นไป จะเสียภาษี 35%

โดยแต่ละบุคคลที่จะต้องเสียภาษีนั้นก็คือบุคคลที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 120,000 บาทต่อปีหรือมีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

รวมเหตุผลทำไมต้องยื่นภาษีและใครบ้างที่ได้ประโยชน์ 

แจกเครดิตฟรี ทดลองเล่น รวมเหตุทำไมต้องยื่นภาษีทั้งที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีโดยการจัดเก็บภาษีจากบุคคลที่มีรายได้เกิดขึ้นจากภาษีนั้นนั้นตามประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีรายได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อเดือนตั้งแต่มกราถึงมีนาคมในปีถัดไปโดยจะได้รับเงินเดือนรวมตลอดปีไม่เกิน 120,000 บาทเมื่อคำนวณการหักภาษีและค่าใช้จ่ายลดหย่อนต่างๆแล้วไม่มีภาษีที่ต้องเสียจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีทั้งนี้บุคคลธรรมดาที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์แต่ต้องยื่นภาษีด้วยเหตุผลดังนี้คือ

 • เพื่อความสบายใจไม่ ไม่โดนตรวจสอบย้อนหลังถ้าหากเรายื่นภาษีถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวที่จะโดนสรรพากรเรียกไปตรวจสอบภาษีย้อนหลังและไม่เสี่ยงต่อการที่จะโดนเสียภาษีภายหลังนั่น
 • มีเอกสารยืนยันรายได้มีการทำทุรกรรมในอนาคตหากมีเอกสารหลักฐานยืนยันรายได้ที่ถูกต้องหรือมี      ภ.ง.ด 90/91 ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่สามารถเชื่อถือได้ในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินจากธนาคารหรือจากรายได้อื่นๆ
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยเงินที่สรรพากรจัดเก็บไปนั้นจะถูกส่งเข้าในสำนักงานบริหารงานคลังสำหรับประเทศเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการรักษาพยาบาลการจ่ายค่าเล่าเรียนการการศึกษาให้กับเด็กเด็กในอนาคตจ่ายเงินเดือนข้าราชการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประเทศของเราผลว่าทำไมเราต้องยื่นภาษีออนไลน์ แล้วใครบ้างที่ได้ประโยชน์ 

ยื่นภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อความสบายใจในวันข้างหน้า  

ทดลองสล็อตฟรีถอนได้  โดยเหตุผลในการยื่นภาษีนั้น ทั้งที่ไม่ใช่เกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีก็ตามแต่เพื่อความสบายใจของเราในอนาคตก็จะไม่โดนตรวจสอบย้อนหลังหรือโดนกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีทั้งยังถูกต้องตามกฎหมายและยังเป็นหลักฐานในการยืนยันในการทำธุรกิจในด้านต่างๆทางด้านการเงินอีกด้วย 

ภงด 90 และ ภงด 91 คืออะไร มีความแตกต่างกันยังไง

 • ภงด 90 คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ถึง (8) หลายประเภทหรือประเภทเดียวกันโดยต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาของทุกปี
 • ภงด 91 คือประเภทที่แสดงรายการภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียวที่ได้จากการจ้างงานต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคมทุกปีเช่นเดียวกัน

ทั้งสองต่างก็เป็นภาษีเงินได้ ฝากถอน truewallet ของบุคคลธรรมดาเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันอยู่ที่ทุกคนมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องทราบประเภทของรายได้เพื่อที่จะได้ยื่นแบบไม่ผิดพลาดถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวใช้แบบ ภงด 91 นอกนั้นจะใช้แบบ ภงด 90

ยื่นง่ายๆไม่ยุ่งยากเพื่อความถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ  

สำหรับบุคคลที่ต้องยื่น  ภ.ง.ด 90 มีดัง

 • เป็นบุคคลที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสมีเงินเดือนเกิน 60,000 บาท
 • บุคคลที่เป็นสามีภรรยากันและได้เงินจากทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท
 • ทรัพย์สินมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเงินได้เกิน 60,000 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเงินได้เกินหนึ่ง 60,000 บาท
 • บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเงินได้เกิน 60,000 บาท
 • วิสาหกิจชุมชนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเงินได้เกิน 1,800,000 บาทหรือ 60,000 บาทแต่ไม่เกิน 1,800,000 บาทจะได้รับข้อยกเว้นภาษีเงินได้

ดังนั้นการเสียภาษีก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรจะจะต้องติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความสบายใจและไม่โดนตรวจสอบค่าเสียภาษีย้อนหลังนั่นเอง 

เป็นหน้าที่ของทุกคนเพื่อพี่น้องประชาชนและนักเรียนที่ขาดแคลน  

 • บุคคลที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสมีเงินได้เกิน 120,000 บาท
 • บุคคลที่เป็นสามีภรรยากันโดยได้เงินจากทั้งสองฝ่ายรวมกัน 220,000 บาท

เงินที่ได้ว่านั้นได้แก่เงินที่ได้จากการจ้างงาน เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้านเงินที่นายจ้างให้อยู่บ้านเช่าโดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ได้จากการนายจ้างจ่ายหนี้สินให้ลูกจ้างที่มีชำระเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการจ้างงานเงินนายจ้างให้ครั้งเดียว เพราะสาเหตุสาเหตุออกจากงานหรือเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานที่มีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า 5 ปี

บทสรุป

ดังนั้นการยื่น ยื่นภาษีออนไลน์ เป็นหน้าที่และส่งกลับคืนไปให้กรมสรรพากรได้รับรายได้นำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในประเทศอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆต่างๆที่ยากไร้ขาดแคนในชนบทของประเทศไทยรวมทั้งเรายังได้ทำตามถูกต้องตามกฏหมายทุกประการเลยเพื่อความสบายใจภายในหลังด้วย 

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 วันเด็กปีนี้คือโอกาสที่ดีสำหรับครอบครัวที่จะได้ใช้เวลาร่วมกัน

วันเด็กแห่งชาติปี 2567 วันเด็กปีนี้คือโอกาสที่ดีสำหรับครอบครัวที่จะได้ใช้เวลาร่วมกัน

วันเด็กแห่งชาติปี 2567 สำหรับวันเด็กที่ได้เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมนี้ก็ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2567 อยากจะบอกกับทุกคนว่ารัฐบาลของเราก็ได้ประกาศให้เป็นวันเด็กคืนความสุขให้กับเด็กๆ แจกเครดิตฟรี ทดลองเล่น และเยาวชนทุกคนให้พาน้องน้องหนูๆนั้นไปเที่ยวตามแบบฉบับครอบครัวได้มีความสุขกันแบบนอกบ้านปีละครั้งโดยของขวัญวันเด็กนั้นก็จะมอบให้แก่น้องน้องหนูๆรวมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆซึ่งเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์นั้นก็ได้เห็นความสำคัญ ของวันเด็กโดยให้น้องน้องได้ดูหนังฟรีสำหรับที่นั่งปกติตั้งแต่วันที่ 13 มกราถึงวันที่ 14 มกราเฉพาะโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการเท่านั้น

ทำความรู้จัก วันเด็กแห่งชาติปี 2567 ให้มากขึ้นทำไมต้องเสาร์ที่ 2 ของมกราคม 

สำหรับ คาสิโน ส่วนคำขวัญวันเด็กนั้นคณะรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ว่า “ มองโลกกว้าง  คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง สร้างประชาธิปไตย ” ใครที่ได้ตอบความขวัญวันเด็กก็จะจะได้รับของรางวัลกันไปเลย ส่วนหน้าที่ของเด็กๆนั้นก็อย่าลืมที่จะได้ใช้ชีวิตช่วงเวลาวัยเด็กให้มีความสุขมากที่สุด เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความพิเศษและน้องน้องหนูๆก็จะได้เห็นถึงความสำคัญส่งเสริมความเป็นประชาชนให้กับเด็กโดยปลูกฝังให้เด็กนั้นได้มีส่วนร่วมของประชาชนและเตรียมความพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปพร้อมที่จะขับเคลื่อนในทุกกิจกรรมเมื่อได้เติบโตมารัฐบาลนั้นจึงจัดให้มีวันเด็กเกิดขึ้นปีละครั้งและจัดให้มีการฉลองวันเด็กทั้งส่วนกลางภูมิภาคและภาคเอกชนเข้าร่วมไว้ด้วยกัน

วันเด็กปีนี้จะพาน้องๆไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไหนดี  

      สล็อตเว็บตรง      ซึ่งน้องน้องหนูๆที่อายุยังเกิน 12 ปีก็สามารถร่วมกิจกรรมวันเด็กได้พร้อมกับมีหลายสถานที่ ที่ได้ประสานงานขึ้นรวมทั้งโรงเรียนที่แสดงเจตจำนงเป็นสถาบัน ที่ 2 ต่อจากสถาบันครอบครัวเพื่อที่จะให้น้องน้องหนูหนูนั้นได้เติบโตไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นและได้เห็นถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคมโดยยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยเป็นต้นโดยวันเด็กในอดีตจัดขึ้นครั้งแรกครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมพ.ศ. 2498 นับแต่นั้นเป็นต้นมา วันเด็กจะถูกกำหนดจัดขึ้นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีโดยจัดมาถึงปี 2506 ก็ได้เห็นพ้องต้องการว่าจะต้องจัดวันเด็กที่เลื่อนออกไปจากฤดูฝน เนื่องจากไม่สะดวกมาเดินทางมติ รัฐบาลจึงเห็นชอบต้องการว่าให้จัดในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 และควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมจะมีความเหมาะสมมากกว่าหลังจากนั้นเป็น ทดลองฟรีถอนได้  ต้นมาวันเด็กจึงจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของมกราคมจนถึงปัจจุบัน

วันเด็กทั้งทีก็อยากให้น้องๆทุกคนได้ออกท่องเที่ยวไปกับครอบครัว  

ฝากถอน truewallet สถาบันแรกที่ปลูกฝังน้องๆให้มีความรับผิดชอบและมีมนุษยธรรมปฏบัติหน้าที่อื่นๆได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือสถาบันครอบครัวและสถาบันต่อมานั่นก็คือสถาบันโรงเรียน ที่ได้ปลูกฝังให้เด็กๆได้รับการศึกษามีคุณธรรมมีหน้าที่สิทธิต่างๆความรับผิดชอบและระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นเยาวชนของชาติที่เป็นบุคคลที่ดีและมีศีลธรรมอันดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างแน่นอน

เด็กวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า  

โดยวัตถุประสงค์ของงานวันเด็กก็มีดังนี้ 

 • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กเด็กและความสนใจในการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนเป็นต้นช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ
 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประม
 • เพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนในวินัยและระเบียบของตนเองเพื่อเผยแพร่ปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของเด็ก

อย่างไรก็ตามเด็กก็คืออนาคตของชาติควรที่จะปลูกฝังและสร้างศีลธรรมอันดีไปในทิศทางอันเดียวกันเพื่อที่ตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทความสำคัญของตัวเด็กเองในอนาคต

อย่าลืมให้ความสำคัญกับเด็กๆน้อง เพราะเขาคืออนาคตของชาติต่อไป  

กิจกรรมวันเด็กต่างๆมีจุดประสงค์ที่จะทำให้เด็กเด็กนั้นได้เรียนรู้คุณค่าของตัวเอง และได้หน่วยงานราชการและเอกชนร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กอย่างสร้างสรรค์ เพื่อฝึกฝนให้เด็กๆนั้นได้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกและกล้าแก้ปัญหาโดยมีการจัดแสดงกิจกรรมต่างๆรวมถึงโซนอาหารเครื่องดื่มมากมายที่ให้น้องๆหนูๆนั้นได้เข้ามาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เด็กต่างๆ ที่เปิดให้เข้าชมฟรีอีกหลายแห่งหรือบางแห่งก็อาจจะเปิดให้เด็กเข้าชมในราคาพิเศษเช่น

 • สวนสนุกดีมเวิลด์
 • สวนสยามอะเมซซิ่งปาร์ค
 • ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
 • พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

บทสรุป

อย่างไรก็ตามในวันเสาร์นี้อย่าลืมพาน้องน้องหนูๆที่อยู่ในบ้านออกไปวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ท่องเที่ยวและเห็นความสำคัญของพวกเขา เพราะเขาก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราและยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและโลกอีกต่อไป แถมยังได้เปิดรับกิจกรรมในการให้เด็กๆนั้นได้เปิดโลกกว้างจินตนาการใหม่ๆได้ด้วยตนเองอีกด้วย อย่าลืมอย่าพลาดกับกิจกรรมวันเด็กที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้เลย

สมัครสอบกพ 67 สนามสอบแรกที่ใครหลายๆคนกำลังรอคอย 

สมัครสอบกพ 67 สนามสอบแรกที่ใครหลายๆคนกำลังรอคอย  

เริ่มแล้วกับเทศกาลสอบกพ ของปี 2567 ซึ่งวันแรกนั้นจะเป็นการรับ สมัครสอบกพ 67 แบบ  E-Exam ที่บอกได้เลยว่า ดุเดือด ตั้งแต่ 8 โมงครึ่งที่เปิดรับสมัครเลย เพราะเว็บล่มไปตามกันในครั้งนี้นั้นเปิดรับสมัครแค่เพียง 161,440 คนเท่านั้นโดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกรามกรา 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการการสอบกพ แจกเครดิตฟรี ทดลองเล่น นั้นเมื่อสอบผ่านแล้วเราจะได้อะไรบ้างการสอบกพ เมื่อเราสอบผ่านเราก็จะได้ใบรับรองเพื่อที่จะใช้นำไปสอบ ภาคข ในรอบต่อไปและสอบ ภาคค ในรอบสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้เข้ารับและบรรจุข้าราชการตามที่คาดหวังไว้ตั้งแต่แรกนั่นเอง

ทำความรู้จัก สมัครสอบกพ 67 มีขั้นตอนการสมัครอย่างไรบ้าง 

สำหรับเงื่อนไข ฝากถอน truewallet การสมัครสอบนั้นมีดังนี้

 • ผู้สมัครสอบ E-Exam สามารถเลือกได้หนึ่งรอบสอบหนึ่งศูนย์สอบเท่านั้น
 • ผู้สมัครสอบ E-Exam จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการสอบภาคกอรูปแบบอื่นๆประจำปี 2567หมายความว่าถ้ามีการเปิดรอบกระดาษก็สามารถสมัครได้อีกหนึ่งรอบ
 • จะเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ถึง 5 ก่อนและเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบแล้วจะเปิดรอบที่6 ถึง 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติเมื่อศูนย์สอบใดที่มีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 ถึง 15 ต่อไป

เท่ากับว่าปีนี้นั้นสามารถสมัครสอบกพ ได้ถึง 2 รอบเป็นปีทองแห่งการสอบเสียจริงๆและถ้าหากใครกำลังรออยู่แล้วก็ต้องรีบเลยแล้วกันสำหรับการสอบในปี 2567 เพราะมีการสอบอย่างอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ทดลองฟรีถอนได้   กระทรวงสาธารณสุขหรือของกระทรวงมหาดไทยในการเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น

การสมัครสอบกพ 67 เริ่มต้นขึ้นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมกันเลย  

ส่วนขั้นตอนการสมัครและกรอกข้อมูลสมัครสอบนั้นสามารถทำได้โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เข้าเว็บไซต์ที่ https://job3.ocsc.go.th เลือกหัวข้อการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2567 E-Exam 
 • ระบบจะตรวจสอบข้อมูลของบุคคลของผู้การสอบผ่านวัดความรู้ทั่วไปของผู้สมัครสอบโดยกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบกอพอผ่านในระดับวุฒิการศึกษาได้แล้วจะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้อีก
 • อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนประเภทของไฟล์จะต้องเป็น jpg เท่านั้นและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 KB โดยรูปถ่ายนั้นใช้ในการสมัครงานหากไม่อัพโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมและพิมพ์แบบฟอร์มในการชำระเงินได้
 • ระบบจะส่ง QR Code ให้กับผู้สมัครสอบสแกนจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือเป๋าตังได้ทันทีหรือสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินบนกระดาษ A4 เพื่อชำระในภายหลังก็ได้

วงการสอบข้าราชการต้องสั่นสะเทือนเพราะปีนี้สอบได้ 2 ครั้ง

ผู้สมัครสอบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัคร 330 บาทโดยประกอบด้วยค่าทำเนียมการสอบจำนวน 300 และค่าทำเนียมในการสมัครของธนาคาร 30 บาท ภายใน 22.00 น. ของวันถัดไปที่ยืนยันการสมัครสอบหากไม่จ่ายจะถือว่าการสมัครสอบถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การสอบจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว คาสิโน โดยขั้นตอนการจ่ายเงินต้องบอกได้เลยว่ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมากเพราะในอดีตจำเป็นที่เราจะต้องปริ้นเอกสารออกมาเพื่อไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร แต่ในปัจจุบันสำนักงานกอพอได้พัฒนาให้มีการจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทยสแกนจ่ายผ่าน QR Code ได้อย่างสะดวกสบาย

ใครกำลังเตรียมตัวอยู่ลองมาอ่านบทความของเราดูก่อนได้รวมวิธีสมัครกพ 67  

ขั้นตอนการตรวจสอบสมัครการสอบหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว

1 วันให้เข้ามาตรวจสอบสถานะการสอบได้ที่เว็บไซต์และถ้าหากผู้สมัครสอบที่สามารถสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนรูปถ่ายสามารถยื่นคำร้องได้เพียงหนึ่งครั้งระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้นโดยขั้นตอนสุดท้ายอีกหนึ่งขั้นตอนนั่นก็คือการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบซึ่งสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปถึงวันที่ผู้สมัครสอบเข้าสอบและสามารถ เช็คศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ได้เลย

สอบ กพ 67 เริ่มต้นในเดือนมีนานี้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อพิชิตฝัน  

ซึ่งการสอบก พ สล็อตเว็บตรง นั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลและกำกับของสำนักงานกพ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งอยู่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในข้าราชการพลเรือน มีหน้าที่ในการจัดสอบและหาบุคคลเข้ามาบริหารงานใหม่ในหน่วยงานราชการ ก่อนที่จะรับราชการได้ก็จะต้องผ่านการสอบภาคก ภาคข และภาคค กันก่อนถ้าหากใครอยากมีความมั่นคงและอยากเป็นข้าราชการของแผ่นดินแล้ว ก็อย่าลืมอย่าพาดที่จะมาสอบกพ ในครั้งนี้ประจำปี 2567 

บทสรุป

ซึ่งคุณสมัครสอบกพ 67 ถึงแม้ว่าจะพลาดรอบแรกไปแต่รอบ 2 ของรอบกระดาษก็ยังมีเปิดให้รับสมัครอีกรอบหนึ่งอีกด้วย เพราะบางครอบครัวอยากให้มีลูกหลานเป็นข้าราชการเพราะจะมองเห็นถึงความมั่นคงในอนาคตทางด้านการซื้อบ้าน ซื้อรถ และมีตำแหน่งอาชีพที่สบายสามารถเกษียณได้เมื่อตอนอายุ 60 ปีเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเบิกค่าเล่าเรียนของครอบครัวได้และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพ่อแม่ รวมทั้งคู่สมรสต่างๆก็สามารถเข้ามามุ่งมั่นและสมัครสอบ ก พ กันได้เลยรับรองว่าการทำงานเพื่อแผ่นดินนั้นจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน