ยื่นภาษีออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปใครๆก็ทำได้เพียงใช้โทรศัพท์มือถือ

ยื่นภาษีออนไลน์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆแค่เพียงใช้ระบบ คาสิโน ออนไลน์เท่านั้นยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2566 ที่ต้องมายื่นในปี 2567 นี้ส่งเอกสารยื่นได้ถึง 30 มีนาคม 2567 และยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดาสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2567 โดยกรมสรรพากรจะกำหนดให้คนไทยทุกคนนั้นที่มีเงินเดือนประจำจะต้องยื่น ภาษีโดยจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 120,000 บาทต่อปีหรือมีรายได้อื่นๆ 60,000 บาทต่อปีมีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แนะนำการ ยื่นภาษีออนไลน์ แค่คลิกลิ้งค์ของเราดังต่อไปนี้กันได้เลย  

สล็อตเว็บตรง โดยช่องทางการยื่นภาษีนั้นก็สามารถ ยื่นภาษีออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://.rd.go.th โดยรายได้ที่เกินในปี 2566 นั้นเรา ได้รวบรวมข้อมูลว่ามีรายได้เท่าไหร่บ้างจึงจะเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ดังนี้

150,000-300,000 บาท จะเสียภาษี 5% 

300,001-500,000 บาท จะเสียภาษี 10%

500,001-750,000 บาท จะเสียภาษี 15% 

750,001-1,000,000 บาท จะเสียภาษี 20% 

1,000,001-2,000,000 บาท จะเสียภาษี 25% 

2,000,001-5,000,000 บาท จะเสียภาษี 30% 

5,000,001 ขึ้นไป จะเสียภาษี 35%

โดยแต่ละบุคคลที่จะต้องเสียภาษีนั้นก็คือบุคคลที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 120,000 บาทต่อปีหรือมีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

รวมเหตุผลทำไมต้องยื่นภาษีและใครบ้างที่ได้ประโยชน์ 

แจกเครดิตฟรี ทดลองเล่น รวมเหตุทำไมต้องยื่นภาษีทั้งที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีโดยการจัดเก็บภาษีจากบุคคลที่มีรายได้เกิดขึ้นจากภาษีนั้นนั้นตามประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีรายได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อเดือนตั้งแต่มกราถึงมีนาคมในปีถัดไปโดยจะได้รับเงินเดือนรวมตลอดปีไม่เกิน 120,000 บาทเมื่อคำนวณการหักภาษีและค่าใช้จ่ายลดหย่อนต่างๆแล้วไม่มีภาษีที่ต้องเสียจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีทั้งนี้บุคคลธรรมดาที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์แต่ต้องยื่นภาษีด้วยเหตุผลดังนี้คือ

 • เพื่อความสบายใจไม่ ไม่โดนตรวจสอบย้อนหลังถ้าหากเรายื่นภาษีถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวที่จะโดนสรรพากรเรียกไปตรวจสอบภาษีย้อนหลังและไม่เสี่ยงต่อการที่จะโดนเสียภาษีภายหลังนั่น
 • มีเอกสารยืนยันรายได้มีการทำทุรกรรมในอนาคตหากมีเอกสารหลักฐานยืนยันรายได้ที่ถูกต้องหรือมี      ภ.ง.ด 90/91 ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่สามารถเชื่อถือได้ในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินจากธนาคารหรือจากรายได้อื่นๆ
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยเงินที่สรรพากรจัดเก็บไปนั้นจะถูกส่งเข้าในสำนักงานบริหารงานคลังสำหรับประเทศเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการรักษาพยาบาลการจ่ายค่าเล่าเรียนการการศึกษาให้กับเด็กเด็กในอนาคตจ่ายเงินเดือนข้าราชการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประเทศของเราผลว่าทำไมเราต้องยื่นภาษีออนไลน์ แล้วใครบ้างที่ได้ประโยชน์ 

ยื่นภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อความสบายใจในวันข้างหน้า  

ทดลองสล็อตฟรีถอนได้  โดยเหตุผลในการยื่นภาษีนั้น ทั้งที่ไม่ใช่เกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีก็ตามแต่เพื่อความสบายใจของเราในอนาคตก็จะไม่โดนตรวจสอบย้อนหลังหรือโดนกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีทั้งยังถูกต้องตามกฎหมายและยังเป็นหลักฐานในการยืนยันในการทำธุรกิจในด้านต่างๆทางด้านการเงินอีกด้วย 

ภงด 90 และ ภงด 91 คืออะไร มีความแตกต่างกันยังไง

 • ภงด 90 คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ถึง (8) หลายประเภทหรือประเภทเดียวกันโดยต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาของทุกปี
 • ภงด 91 คือประเภทที่แสดงรายการภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียวที่ได้จากการจ้างงานต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคมทุกปีเช่นเดียวกัน

ทั้งสองต่างก็เป็นภาษีเงินได้ ฝากถอน truewallet ของบุคคลธรรมดาเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันอยู่ที่ทุกคนมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องทราบประเภทของรายได้เพื่อที่จะได้ยื่นแบบไม่ผิดพลาดถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวใช้แบบ ภงด 91 นอกนั้นจะใช้แบบ ภงด 90

ยื่นง่ายๆไม่ยุ่งยากเพื่อความถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ  

สำหรับบุคคลที่ต้องยื่น  ภ.ง.ด 90 มีดัง

 • เป็นบุคคลที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสมีเงินเดือนเกิน 60,000 บาท
 • บุคคลที่เป็นสามีภรรยากันและได้เงินจากทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท
 • ทรัพย์สินมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเงินได้เกิน 60,000 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเงินได้เกินหนึ่ง 60,000 บาท
 • บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเงินได้เกิน 60,000 บาท
 • วิสาหกิจชุมชนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเงินได้เกิน 1,800,000 บาทหรือ 60,000 บาทแต่ไม่เกิน 1,800,000 บาทจะได้รับข้อยกเว้นภาษีเงินได้

ดังนั้นการเสียภาษีก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรจะจะต้องติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความสบายใจและไม่โดนตรวจสอบค่าเสียภาษีย้อนหลังนั่นเอง 

เป็นหน้าที่ของทุกคนเพื่อพี่น้องประชาชนและนักเรียนที่ขาดแคลน  

 • บุคคลที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสมีเงินได้เกิน 120,000 บาท
 • บุคคลที่เป็นสามีภรรยากันโดยได้เงินจากทั้งสองฝ่ายรวมกัน 220,000 บาท

เงินที่ได้ว่านั้นได้แก่เงินที่ได้จากการจ้างงาน เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้านเงินที่นายจ้างให้อยู่บ้านเช่าโดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ได้จากการนายจ้างจ่ายหนี้สินให้ลูกจ้างที่มีชำระเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการจ้างงานเงินนายจ้างให้ครั้งเดียว เพราะสาเหตุสาเหตุออกจากงานหรือเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานที่มีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า 5 ปี

บทสรุป

ดังนั้นการยื่น ยื่นภาษีออนไลน์ เป็นหน้าที่และส่งกลับคืนไปให้กรมสรรพากรได้รับรายได้นำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในประเทศอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆต่างๆที่ยากไร้ขาดแคนในชนบทของประเทศไทยรวมทั้งเรายังได้ทำตามถูกต้องตามกฏหมายทุกประการเลยเพื่อความสบายใจภายในหลังด้วย 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *